Hľadaný výraz: Mt 17,10-13; Mk 9,11-13, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 2
10 Leske disipluria phushle les, "Sostar le Gramnoturia phenen ke o Elijah trobul te avel mai anglal?" 11 O Jesus phendia lenge, "Chaches trobul te avel o Elijah te anel palpale swako fielo sar kai sas. 12 Numa phenav tumenge, o Elijah vunzhe avilo, numa le manush chi prinzharde les, ai kerde lesa so godi mangle. Sa kadia O Shav le Manushesko si te avel chinuime lendar." 13 Antunchi le disipluria haliarde ke delas lensa duma pa o Iovano o baptisto.

11 Ai phushle katar O Jesus, phenen, "Sostar le Gramnoturia phenen ke o Elias trobul te avel mai anglal?" 12 O Jesus phendia lenge, "Chaches trobul te avel o Elias, ai te anel palpale swako fielo sar kai sas; sar si ramosardia ke O Shav le Manushesko musai chinuil but, ai avela shudino lendar. 13 Numa phenav tumenge, "Ke o Elias vunzhe avilo, ai kerde lesa so godi mangle, sar sas ramosardia lestar."

1

mail   print   facebook   twitter