Hľadaný výraz: Mt 16,5-6, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
5 Když se učedníci přeplavili na druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít chleba. 6 Ježíš jim řekl: "Dejte pozor, varujte se kvasu farizeů a saduceů."

1

mail   print   facebook   twitter