Hľadaný výraz: Mt 16,2-3; Lk 12,54-56, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 2
2 On im však odpovedal: Keď nastane večer, hovoríte: Bude pekne, nebo sa červenie. 3 A ráno: Dnes bude nečas, nebo je červené a zachmúrené. Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias neviete?

54 Potom povedal zástupom: Keď zbadáte na západe vystupovať oblak, hneď hovoríte, že príde lejak. A býva to tak. 55 A keď veje južný vietor, hovoríte, že bude horúčava. A býva. 56 Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete rozoznať. Ako to, že neviete rozoznať terajší čas?

1

mail   print   facebook   twitter