Vyhľadávaný výraz Mt+16,13-20 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.