Hľadaný výraz: Mt 16,1-2.4, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
1 Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. 2 Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená.' 4 Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě znamení Jonášova." Tehdy je nechal a odešel.

1

mail   print   facebook   twitter