Vyhľadávaný výraz Mt+14,34-36;+Mk+6,53-56;+Jn+6,22-25 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.