Hľadaný výraz: Mt 14,1-2; Mk 6,14-16; Lk 9,7-9, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 3
1 V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes. 2 "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky."

14 Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o něm i král Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." 15 Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to prorok jako jeden z dávných proroků." 16 Když to Herodes uslyšel, řekl: "Je to Jan, kterého jsem nechal stít. Vstal z mrtvých!"

7 Když se o všem, co se dělo, doslechl i tetrarcha Herodes, nevěděl, co si má myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," 8 jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z dávných proroků. 9 "Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat.

1

mail   print   facebook   twitter