Vyhľadávaný výraz Mt+13,51-52 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.