Hľadaný výraz: Mt 13,51-52, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
51 A Ježiš im riekol: Či ste porozumeli tomuto všetkému? A oni mu povedali: Áno, Pane. 52 A on im povedal: Preto každý učený v zákone, získaný za učeníka v nebeskom kráľovstve je podobný človeku hospodárovi, ktorý vynáša zo svojho pokladu nové i staré veci.

1

mail   print   facebook   twitter