Hľadaný výraz: Mt 13,51-52, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
51 Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram. 52 Õ pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, a ki a mennyeknek országa felõl megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, a ki ót és újat hoz elõ az õ éléstárából.

1

mail   print   facebook   twitter