Hľadaný výraz: Mt 13,51-52, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
51 Pochopili ste to všetko? Odpovedali mu: Áno. 52 Nato im povedal: Preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý vynáša zo svojho skladu nové i staré veci.

1

mail   print   facebook   twitter