Hľadaný výraz: Mt 13,51-52, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
51 Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali. 52 A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

1

mail   print   facebook   twitter