Vyhľadávaný výraz Mt+13,34-35;+Mk+4,33-34 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.