Hľadaný výraz: Mt 13,34-35; Mk 4,33-34, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 2
34 Toto všetko hovoril Ježiš v podobenstvách zástupom a bez podobenstva im nehovoril ničoho, 35 aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka, ktorý hovoril: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, budem vyprávať veci, skryté od založenia sveta.

33 A mnohými takými podobenstvami im hovoril slovo, tak ako mohli počuť. 34 No, bez podobenstva im nehovoril, ale osobitne vykladal svojim učeníkom všetko.

1

mail   print   facebook   twitter