Vyhľadávaný výraz Mt+13,33 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.