Hľadaný výraz: Mt 13,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

1

mail   print   facebook   twitter