Hľadaný výraz: Mt 13,33, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
33 Povedal im ešte iné podobenstvo: Podobné je kráľovstvo nebeské kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, takže všetko nakyslo.

1

mail   print   facebook   twitter