Hľadaný výraz: Mt 13,33; Lk 13,20-21, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 2
33 Mai phendias lenge aver paramicha, "E amperetsia le rhaioski si sar e drozhda. Kai zhuvli lias ai thodias ande trin musuri arho, ta puchilo sa o arho."

20 Ai mai phendia, 21 "Pe soste miazol e amperetsia le Devleski? Si sar o drozhdi, kai ek zhuvli lias ai thodias ande trin musuri arho te puchilo sa o arho.

1

mail   print   facebook   twitter