Hľadaný výraz: Mt 13,33; Lk 13,20-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
33 Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

20 A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? 21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

1

mail   print   facebook   twitter