Hľadaný výraz: Mt 13,31-32, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
31 O Jesus phendias lenge aver paramichi, 'E amperetsia le rhaioski si sar sumuntsa garchitsaki. Kai manush thodias ande peski niva. 32 Makar ke si e mai tsinorhi andal sumuntsi, kana bariol si mai bari andal patria, ai kerdiol krenga, ta le chiriklia anda cheri aven ta beshen ande krenga.

1

mail   print   facebook   twitter