Hľadaný výraz: Mt 13,31-32, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
31 Predložil im iné podobenstvo: Podobné je kráľovstvo nebeské horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli; 32 je síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď vyrastie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prilietajú a hniezdia na jeho ratolestiach.

1

mail   print   facebook   twitter