Hľadaný výraz: Mt 13,12, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
12 Albowiem kto ma, będzie mu dano, i obfitować będzie, ale kto nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęto.

1

mail   print   facebook   twitter