Hľadaný výraz: Mt 13,12, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
12 כי מי שיש לו נתן ינתן לו ויעדיף ומי שאין לו גם את אשר יש לו יקח ממנו׃

1

mail   print   facebook   twitter