Hľadaný výraz: Mt 13,12, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať nadbytok. Kto však nemá, tomu vezmú aj to, čo má.

1

mail   print   facebook   twitter