Hľadaný výraz: Mt 13,12, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
12 Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má.

1

mail   print   facebook   twitter