Hľadaný výraz: Mt 13,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

1

mail   print   facebook   twitter