Vyhľadávaný výraz Mt+12,9-14;+Mk+3,1-6;+Lk+6,6-11 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.