Vyhľadávaný výraz Mt+12,46-50 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.