Vyhľadávaný výraz Mt+12,38-42;+Mk+8,11-12;+Lk+11,29-32 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.