Vyhľadávaný výraz Mt+12,38-39 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.