Hľadaný výraz: Mt 12,38-39, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
38 Tehdy mu na to řekli někteří ze zákoníků a farizeů: "Mistře, chceme od tebe vidět znamení." 39 On jim však odpověděl: "Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše.

1

mail   print   facebook   twitter