Vyhľadávaný výraz Mt+12,31-37;+Mt+7,16-20;+Mk+3,28-30;+Lk+12,10;+Lk+6,43-45 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.