Hľadaný výraz: Mt 12,15-16, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil; 16 ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali -

1

mail   print   facebook   twitter