Hľadaný výraz: Mt 12,15-16, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
15 A věda to Ježíš, šel odtud. I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je všecky. 16 A s pohrůžkou přikázal jim, aby ho nezjevovali,

1

mail   print   facebook   twitter