Hľadaný výraz: Mt 11,28-30, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. 30 Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.

1

mail   print   facebook   twitter