Hľadaný výraz: Mt 10,19-20; Mk 13,11; Lk 12,11-12; Lk 21,14-15, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 4
19 Když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. 20 Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás.

11 Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

11 Když vás povedou do shromáždění a před vrchnosti a vlády, nestarejte se, čím a jak se máte hájit a co říkat. 12 Duch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci."

14 Vezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit. 15 Já sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků.

1

mail   print   facebook   twitter