Vyhľadávaný výraz Mt+10,1-4;+Mk+3,13-19;+Lk+6,12-16 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.