Vyhľadávaný výraz Mt+10,1-16;+Mk+6,7;+Mk+3,13-19;+Mk+6,8-11;+Lk+9,1;+Lk+6,12-16;+Lk+9,2-5;+Lk+10,3 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.