Hľadaný výraz: Mt 1,18, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
18 A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja, matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego.

1

mail   print   facebook   twitter