Hľadaný výraz: Mt 1,1, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
1 Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.

1

mail   print   facebook   twitter