Hľadaný výraz: Mk 9,49, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
49 Lebo každý bude ohňom solený.

1

mail   print   facebook   twitter