Hľadaný výraz: Mk 9,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 A povedal im: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou.“

1

mail   print   facebook   twitter