Hľadaný výraz: Mk 8,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už,

1

mail   print   facebook   twitter