Hľadaný výraz: Mk 8,14-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Zabudli si vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. 15 A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“

1

mail   print   facebook   twitter