Hľadaný výraz: Mk 7,6-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7 No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«

1

mail   print   facebook   twitter