Hľadaný výraz: Mk 7,3-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. 4 A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.

1

mail   print   facebook   twitter