Hľadaný výraz: Mk 7,11-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Vy však hovoríte: »Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,« 12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku.

1

mail   print   facebook   twitter