Hľadaný výraz: Mk 6,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi

1

mail   print   facebook   twitter