Hľadaný výraz: Mk 6,48, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
48 Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori, blížil sa k nim a chcel ich obísť.

1

mail   print   facebook   twitter