Hľadaný výraz: Mk 5,41, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
41 chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“

1

mail   print   facebook   twitter